K. Vary, Tašovice - výměna ÚO

  • Datum realizace: 2020
  • Zadavatel: ČEZ Distribuce a.s.

Demontáž stávajícho opěrného bodu. Postavení nového sloupu a osazení nového odpínač FLA

FOTOGALERIE

© ELEKTROMONTÁŽE VÁCLAV VAIDIŠ