ELEKTROMONTÁŽE A PRONÁJEM MECHANIZACE

CO VÁM NABÍZÍME?

Výstavba, rekonstrukce a údržba trafostanic 22kV/4kV

Vzdušné vedení vysokého napětí - izolovaného i holého

Vzdušné vedení nízkého napětí - izolovaného i holého

Zemní kabelové rozvody nízkého a vysokého napětí

Výstavba, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení

Výchozí revizní zprávy a podání přihlášek na odběr elektrické energie

Kompletní projekční činnost až po stavební povolení

PRONÁJEM MECHANIZACE

Plošina MP14 Rover 4x4 dva vozy

Plošina MP16 Avia, rok výroby 2005

Jeřáb AD080 V3S

Bagr Fermec 860 9t

Bagr Hitachi 30U 3,5t

Avia kontejner, užitná nosnost 5t

Nákladní vůz s hydraulickou rukou, ložná plocha 7m

Záložní zdroj, dieselagregát 65kVA

Iveco kontejner, užitná nosnost 10t

© ELEKTROMONTÁŽE VÁCLAV VAIDIŠ